Ønsker du bedre likviditet?

Gjennom fakturakjøp får du økt likviditet, slik at du lettere kan investere på nytt. Bewa Finans kan løpende kjøpe alle fakturaer din bedrift utsteder. Bewa kan også overta betalingsrisikoen, slik at når du har utført en tjeneste eller solgt en vare, er du garantert betaling.

Fordeler ved fakturakjøp:

– Vi gir deg likviditet til å vokse
– Få oppgjør umiddelbart
– Optimal likviditet
– Effektiv fakturaadministrasjon
– Frigjør tid til kjernevirksomhet

Slik fungerer fakturakjøp

I praksis foregår det slik at din bedrift selger sine fakturaer til oss på dag én. Etter at fakturaene er lest inn og godkjent for kjøp, utbetales pengene. Dette innebærer at dere allerede samme dag, eller senest dagen etter får pengene trygt på konto.

Bewa Finans tilbyr finansielle produkter gjennom vår partner Factoring Finans.

Fakturakjøp