Frigjør kapital med fakturabelåning

I et marked som stadig er i endring, er det viktig å ha penger tilgjengelig. Bedrifter møter på løpende kostnader og investeringsmuligheter som kan være kapitalkrevende og det kan være lenge å vente 30, 45 eller 60 dager på betaling. Med fakturabelåning fra Bewa finansierer vi inntil 90% av fakturaens pålydende.

Fordeler med fakturabelåning

  • Frigjør midler som ellers ville vært bundet i utestående fordringer
  • Økt likviditet og handlekraft
  • Effektiv fakturaadministrasjon, oppfølging og inkasso
  • Frigjort tid
  • Redusert risiko for tap

Slik fungerer fakturabelåning

  • Send faktura til dine kunder og grunnlaget til oss
  • Vi forskutterer inntil 90 % av fakturaverdien
  • Du får frigjort kapital. Resten får du når kundene betaler
  • Når vi har mottatt fakturagrunnlaget overtar Bewa Finans administrasjon av kundereskontroen, utsendelse av betalingsdokumenter, reskontroføring, purring og videre oppfølging
  • Når kundene har betalt mottar du restoppgjør og rapportering fra oss

Bewa Finans tilbyr finansielle produkter gjennom vår partner Factoring Finans.

Factoring