?

Er du uenig i kravet?

Er du uenig i kravet må du sende oss din innsigelse per epost. Jo mer informasjon om din innsigelse, jo raskere vil vi kunne gi deg en god tilbakemelding. Vi vil forsøke å finne en løsning, men dersom dette ikke er mulig kan saken oversendes forliksrådet for tvistebehandling. Husk å legge ved saksnummer i eposten du sender.