?

Hva skjer dersom jeg ikke betaler min inkassosak?

Hvis inkassosaken ikke betales kan det ende med at saken sendes til Namsmannen/Forliksrådet. Manglende betaling av din inkassosak kan medføre økte kostnader og betalingsanmerkning hvor den som ikke har betalt føres opp i et offentlig register over "dårlige betalere".