?

Hvorfor har BEWA ringt meg?

Vi har forsøkt å kontakte deg da du har en registrert purring/inkassosak i vårt system. Oppringing er et viktig ledd i oppfølgingen vi gjør for våre oppdragsgivere. Ved å komme i dialog kan vi sammen finne beste løsning for den aktuelle saken/kravet. Vi gjør vårt ytterste for å nå frem til riktig person, og har stort fokus på taushetsplikt og personvern.