?

Hvorfor har det påløpt salær og renter på min sak?

Inkassosalær er en del av kostnaden ved å betale for sent. Størrelsen på inkassosalærene bestemmes av Justis- og beredskapsdepartementet, og følger en tabell basert på størrelsen av det ubetalte beløpet. Ved betaling etter forfall på inkassovarselet kan det påløpe inkassosalærer. Ved manglende betaling vil disse doble seg etter 43 dager fra inkassogangen startet. Det minste totale inkassosalæret som kan påføres en inkassosak er bestandig 10 x purregebyret, kr. 700 per dags dato.