?

Kan jeg utsette betalingsfristen?

Spør oss gjerne om utsatt betalingsfrist. Merk at det kan påløpe ytteligere kostnader på saken ved utsettelse av betalingsfrist eller ved inngåelse av nedbetalingsplan. Send oss gjerne en epost der du kortfattet begrunnner ønsket.