Faktoring

Fakturabelåning hos oss er en fleksibel finansieringsløsning og et godt alternativ til den mer tradisjonelle kassekreditten. Tjenesten innebærer at du selv tar kredittrisikoen ved uteblitt betaling. Dette kalles regress. Regress inntreffer normalt 30 dager etter forfall, – på det tidspunktet fakturaen oversendes til inkassopågang på grunn av manglende betaling fra sluttkunde. Tilgjengelig kreditt vil følge svingningene i salget ditt og din bedrift kan få utbetalt inntil 100 %av faktura-verdien, innen 24 timer etter fakturering. Du velger selv hvor mye du ønsker å benytte av utfakturert verdi til enhver tid.

Du oppnår:

- Fleksibel finansiering tilpasset ditt behov gjennom året

- Inntil 100 % finansieringsgrad

- Umiddelbar likviditet; utbetaling innen 24 timer

- Profesjonell og effektiv oppfølging av alle krav

- Komplett oversikt over egen reskontro i vår moderne web-løsning

- Faktura-utsendelse hvis ønskelig, i etterspurt format (EHF, elektronisk, Digipost, mail etc.)

- Redusert effektiv kredittid og mindre tap på fordringer