Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at vi kjøper fordringen og samtidig overtar risikoen for eventuell uteblitt betaling fra sluttkunde. Slik oppnår du umiddelbart oppgjør, optimal forutsigbarhet vedr likviditet og ingen overraskende tap på fordringer. Du vil også dra nytte av alle fordelene beskrevet under den administrative løsningen. Har du en eller flere kunder som du er bekymret for om kommer til å betale fakturaen, kan vi også tilby kredittforsikring gjennom vår eksterne partner.

Du oppnår:

- Umiddelbart oppgjør; utbetaling innen 24 timer

- Økonomisk forutsigbarhet og bedret likviditet

- Ingen overraskende kostnader eller uforutsigbare tap

- Trygghet på at dine sluttkunder behandles med respekt og profesjonalitet

- Mindre administrasjon og frigjort kapasitet

- Faktura-utsendelse hvis ønskelig, i etterspurt format (EHF, elektronisk, Digipost, mail etc.)