Inkasso

Som med alle våre tjenester i BEWA, har vi fokus på å tilrettelegge for den mest effektive inkassoløsningen for din bedrift. Du velger selv om du vil sende inkassovarsel, eller om vi skal gjøre dette for deg. Dine fordringer kan enten registreres via vår Kundeweb, sendes til oss på fil, eller du kan sende en kopi av opprinnelig faktura og/eller inkassovarsel.

Raskere betaling – bedre kundetilfredshet
Gjennom lang erfaring og bred kompetanse har vi forståelse for at forskjellige økonomiske situasjoner krever individuell oppfølging. For å ivareta målet om raskere betaling legger vi vekt på personlig oppfølging, tidlig dialog med skyldner og riktige aktiviteter til rett tid. Dette gir optimale resultater og redusert kredittid.
Et av våre mål som inkassoleverandør er at du som kunde skal være fornøyd med jobben vi gjør. Sammen skreddersyr vi en inkassoprosess, basert på din virksomhets bransje, kundesegment, fakturavolum og andre sentrale faktorer. Som fordringshaver har du alltid full kontroll over dine krav, hva som er gjort i saken, dialog med skyldner og kopi av alle brev som er sendt i saken.

Vi har fokus på at også dine kunder skal være fornyød med jobben som gjøres. Vi ønsker å være en god partner og et forlenget ledd i din virksomhets kundeservice. Ved å søke gode betalingsløsninger og ha fortståelse for forskjellige økonomiske situasjoner, ønsker vi at dine kunder skal prioritere deg og dine krav.